Azotek boru jest związkiem nieorganicznym, składającym się z boru i azotu. Wykorzystuje się go do cięcia oraz szlifowania stali, a dzięki dobremu przewodnictwu cieplnemu również jako izolator.

Azotek boru – właściwości i otrzymywanie

Azotek boru ma gęstość 2,29/cm3, stały stan skupienia i różne uziarnienie. Azotek sodu występujący w układzie regularnym to borazon o dużej twardości, co wykorzystuje się jako materiał ścierny oraz do obróbki żelaza. Borazon jest odporny chemicznie oraz termicznie, co przekłada się na jego wyższą cenę. Z kolei azotek boru o strukturze heksagonalnej sprawdza się jako izolator.

Azotek boru nie wchodzi w reakcje z większością substancji, a reakcja z chlorem zachodzi jedynie pod wpływem wysokiej temperatury. Podobnie jest z tlenkiem i dwutlenkiem węgla. Na skutek wysokiej temperatury azotek boru reaguje także z trudnopotliwymi metalami oraz ich węglikami, co prowadzi do powstania borków. W wyniku działania wilgotnego powietrza i gorącej wody następuje hydroliza i powstanie amoniaku oraz kwasu borowego.

Azotek boru uzyskuje się na skutek wytworzenia wysokoenergetycznego wiązania między borem a azotem. W przemyśle wykorzystuje się zaś azot atmosferyczny lub amoniak i tlenek. Związek ten można otrzymać też poprzez azotowanie tlenowych związków boru ze związkami organicznymi.