Stopy metali uzyskuje się poprzez łączenie konkretnych składników w stanie ciekłym oraz odlewanie, a w celu otrzymania określonych właściwości zwykle potrzeba dodatkowej obórki cieplnej. Do wytworzenia stopów metali wykorzystuje się spiekanie, elektrolizę czy też nasycenie dyfuzyjne w stanie ciekłym

Pozyskiwanie odlewów z aluminium i innych metali za pomocą odlewania

Tworzenie stopów techniką odlewania polega na kształtowaniu metalowych odlewów oraz poddaniu ich dalszej obróbce. Odlewy mogą być żeliwne, stalowe, aluminiowe, magnezowe czy miedziane. Dzięki tej metodzie można wyprodukować elementy o skomplikowanych kształtach.

Metody odlewania

1. Odlewy można otrzymać za pomocą form piaskowych, do czego niezbędny jest model przedmiotu.

2. Odlewanie odśrodkowe, półśrodkowe i pod ciśnieniem ośrodkowym jest możliwe w przypadku form wirujących

3. Kokila, czyli dwuczęściowa forma metalowa z żeliwa. sferoidalnego pozwala na wykonanie kilku tysięcy odlewów, które wymagają obróbki skrawaniem.

4. Odlewanie pod ciśnieniem (z zimną i gorącą komorą tłokową) gwarantuje bardzo wysoką jakość oraz brak konieczności obróbki skrawania. Metoda ta sprawdza się przy aluminium.

5. Odlewanie skorupowe odbywa się z wykorzystaniem piasku kwarcowego oraz żywicy fenolowo-formadechydowej i pozwala na wykonanie tylko jednego odlewu o wysokiej jakości.

6. Metoda traconego wosku pozwala na wykonanie precyzyjnych odlewów o masie do kilku kilogramów.