Jeśli chodzi o spawanie aluminium, to najpopularniejszą metodą jest MIG, gdzie wykorzystuje się elektrodę nietopliwą oraz TIG – elektrodę topliwą. Jako, że podczas spawania metal wchodzi w reakcje z tlenem, to może dojść do wytraceń niemetalicznych w spoinie, co rzutuje na obniżenie jej jakości i trwałości. Innym utrudnieniem jest ryzyko pojawienia się porów, na skutek wydzielania wodoru podczas krzepnięcia materiału, czego efektem końcowym jest otrzymanie porowatej konstrukcji.

Co jest istotne podczas spawania, czyli rola gazów osłonowych

Aluminium jest metalem, którego dość trudno nagrzać do temperatury topnienia, dlatego też trzeba zapewnić odpowiednią ilość energii oraz ochronę przed utlenianiem. W tym celu stosuje się gazy osłonowe, głównie Argon i Hel, które nie reagują z innymi pierwiastkami. Zadaniem owych gazów jest ochrona procesu i spoiwa przed szkodliwym działaniem związków i pierwiastków na łuk w czasie jarzenia oraz stopiony metal. Odpowiednio dobrane gazy osłonowe to gwarancja skutecznej osłony jeziorka spawalniczego i stabilnego jarzenia się łuku, co przyśpiesza cały proces i podnosi jego jakość. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatkowo tlenku azotu, dzięki któremu możliwe jest zredukowanie tworzącego się ozonu.